بوتاکس

استفاده از بوتاکس یکی از روش های شایع در کاهش چین و چروک صورت است ، بوتاکس سم یک پروتئین خالص شده استریل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در آزمایشگاه است.با تزریق این ماده به داخل عضلات صورت، عضلات اطراف ناحیه تزریق قابلیت تحریک شدن توسط عصب ها را برای مدت چندماه از دست می دهند و به علت بی حرکتی عضلات،چین و چروک صورت کم می شود.

بوتاکس معمولا برای چین و چروک پیشانی ، خطاخم و چروک های کنار چشم به کار می رود.

نتیجه بوتاکس بعد از چند روز شروع و حداکثر ظرف ده روز کامل می شود طول اثربوتاکس معمولا 4 تا 6 ماه می

باشد و بعد از این مدت نیاز به تزریق مجدد می باشد.میزان اثر بوتاکس به عواملی مثل ضخامت، نوع پوست و شدت چین و چروک بستگی دارد.

بوتاکس علاوه بر چین و چروک در درمان تعریق بیش از حد و میگرن نیز کاربرد دارد.بوتاکس برای تعریق بیش از حد می بایست به جای عضله داخل پوست تزریق شود.شروع اثر بوتاکس در تعریق در طی یک هفته شروع و ماندگاری آن تقریبا 6 تا 8 ماه می باشد.

بوتاکس

استفاده از بوتاکس یکی از روش های شایع در کاهش چین و چروک صورت است ، بوتاکس سم یک پروتئین خالص شده استریل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در آزمایشگاه است.با تزریق این ماده به داخل عضلات صورت، عضلات اطراف ناحیه تزریق قابلیت تحریک شدن توسط عصب ها را برای مدت چندماه از دست می دهند و به علت بی حرکتی عضلات،چین و چروک صورت کم می شود.

بوتاکس معمولا برای چین و چروک پیشانی ، خطاخم و چروک های کنار چشم به کار می رود.

نتیجه بوتاکس بعد از چند روز شروع و حداکثر ظرف ده روز کامل می شود طول اثربوتاکس معمولا 4 تا 6 ماه می

باشد و بعد از این مدت نیاز به تزریق مجدد می باشد.میزان اثر بوتاکس به عواملی مثل ضخامت، نوع پوست و شدت چین و چروک بستگی دارد.

بوتاکس علاوه بر چین و چروک در درمان تعریق بیش از حد و میگرن نیز کاربرد دارد.بوتاکس برای تعریق بیش از حد می بایست به جای عضله داخل پوست تزریق شود.شروع اثر بوتاکس در تعریق در طی یک هفته شروع و ماندگاری آن تقریبا 6 تا 8 ماه می باشد.

بوتاکس

استفاده از بوتاکس یکی از روش های شایع در کاهش چین و چروک صورت است ، بوتاکس سم یک پروتئین خالص شده استریل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در آزمایشگاه است.با تزریق این ماده به داخل عضلات صورت، عضلات اطراف ناحیه تزریق قابلیت تحریک شدن توسط عصب ها را برای مدت چندماه از دست می دهند و به علت بی حرکتی عضلات،چین و چروک صورت کم می شود.

بوتاکس معمولا برای چین و چروک پیشانی ، خطاخم و چروک های کنار چشم به کار می رود.

نتیجه بوتاکس بعد از چند روز شروع و حداکثر ظرف ده روز کامل می شود طول اثربوتاکس معمولا 4 تا 6 ماه می

باشد و بعد از این مدت نیاز به تزریق مجدد می باشد.میزان اثر بوتاکس به عواملی مثل ضخامت، نوع پوست و شدت چین و چروک بستگی دارد.

بوتاکس علاوه بر چین و چروک در درمان تعریق بیش از حد و میگرن نیز کاربرد دارد.بوتاکس برای تعریق بیش از حد می بایست به جای عضله داخل پوست تزریق شود.شروع اثر بوتاکس در تعریق در طی یک هفته شروع و ماندگاری آن تقریبا 6 تا 8 ماه می باشد.

تماس با ما (بارکد)

وب لینک ها

راه های تماس